TELEOPIEKA – CZYM JEST?

Teleopieka pozwala na opiekę nad daną osobą w sposób zdalny – nawet gdy opiekun jest daleko. Wykorzystujemy do tego celu specjalnie zaprojektowaną opaskę na nadgarstek. Opaska połączona jest z telecentrum ratunkowym, w którym pracują ratownicy (tacy sami jak pracownicy operatorzy numeru 112).

Opaska monitoruje parametry życiowe użytkownika i wyposażona została m. in. w przycisk SOS, detektor upadków i funkcję lokalizacji. Podejmują oni natychmiastową interwencję by udzielić pomocy użytkownikowi opaski. Sam użytkownik opaski może także wezwać pomoc w każdej chwili i z każdego miejsca dzięki przyciskowi SOS.

Dzięki teleopiece osoba nosząca opaskę ma całodobowy dostęp do ratowników w centrum telemedycznym, a rodzina i opiekunowie mogą monitorować użytkownika za pomocą aplikacji.

JAK DZIAŁA TELEOPIEKA?

Użytkownik nosząc opaskę może w każdej chwili wcisnąć przycisk SOS i połączyć się z całodobowym centrum telemedycznym.
 • Użytkownik nosi opaskę na nadgarstku jak zegarek każdego dnia
 • Opaska w regularnych odstępach czasu dokonuje pomiarów funkcji życiowych takich jak np. puls.
 • W przypadku wykrycia upadku lub naciśnięcia przycisku SOS opaska natychmiast alarmuje centrum telemedyczne, które podejmuje działania by udzielić pomocy.

MOŻLIWE INTERWENCJE CENTRUM TELEMEDYCZNEGO

Możliwe interwencje po skorzystaniu z przycisku SOS lub wykryciu niebezpiecznej sytuacji przez opaskę:
 • Połączenie z użytkownikiem opaski bezpośrednio na opaskę. Opaska jest wyposażona w kartę SIM, głośnik i mikrofon.
 • Kontakt ze wskazaną w systemie osobą z rodziny, opiekunem.
 • W sytuacji, gdy wymagana jest pomoc medyczna – wezwanie służb medycznych.

Funkcje opaski

Poznaj wszystkie funkcje opaski

Przejdź do funkcji

Użytkownicy opaski SIDLY są objęci teleopieką. To usługa, dzięki której użytkownik ma możliwość połączenia się z centrum telemedycznym (zwanym czasem telemedycznym centrum ratunkowym) w każdym miejscu i o każdej porze.

Pracownicy centrum telemedycznego to wykwalifikowani ratownicy czuwający nad bezpieczeństwem użytkowników opaski. To osoby, które posiadają wiedzę medyczną, pozwalającą im na ocenę stanu pacjenta i podjęcie właściwej interwencji.

Opaska monitoruje parametry życiowe użytkownika i w razie potrzeby alarmuje telecentrum. Użytkownik wciskając przycisk SOS łączy się samodzielnie z ratownikiem w telecentrum.

Ważna informacja: 
Wraz z zakupem opaski otrzymujesz możliwość połączenia z ratownikiem. To nie opiekun odbiera alarmy o zdarzeniach. Każdy alert najpierw jest wysłany do centrum telemedycznego, gdzie pracuje wykwalifikowany personel. Opiekun otrzymuje jedynie powiadomienie na telefon o zdarzeniu.

Aby aktywować usługę teleopieki po zakupie opaski należy wykonać poniższe czynności:
 1. Logowanie na platformie SiDLY w celu aktywacji usługi teleopieki. Po zakupie opaski użytkownik otrzymuje na podany wcześniej adres e-mail link do zalogowania się na dedykowanej platformie. Na platformie wymagane jest uzupełnienie karty pacjenta.
 2. Uzupełnienie karty użytkownika. Aby uruchomić usługę teleopieki użytkownik dostarcza kartę pacjenta. Jest ona dostępna do uzupełnienia po zalogowaniu się na platformie. Po wypełnieniu wszystkich informacji elektronicznie przesyła się ją do systemu.
 3. Naładowanie opaski. Przed uruchomieniem usługi teleopieki należy naładować opaskę. Użytkownik musi podłączyć ładowarkę do stacji ładowania indukcyjnego. Następnie należy umieścić na ładowarce opaskę przyciskiem do góry, tak aby napis SiDLY na ładowarce znajdował się w takim samym położeniu jak napis SiDLY na opasce. Podczas ładowania na opasce będą się świeciły diody w dwóch kolorach: zielonej i czerwonej. Kiedy opaska zostanie naładowana wyda komunikat „bateria naładowana” i zgaśnie czerwona dioda. Od tej chwili opaska jest gotowa do użycia.
 4. Aktywacja usługi teleopieki. Aktywacja usługi teleopieki rozpoczyna się w momencie przesłania karty pacjenta i oświadczenia. Kiedy wszystkie informacje są zaktualizowane w systemie użytkownik dostaje wiadomość SMS na podany numer telefonu, co oznacza aktywację usługi. Aktywacja odbywa się w przeciągu 2 dni roboczych po przesłaniu karty pacjenta i oświadczenia.
 5. Testowe połączenie SOS Po naładowaniu opaski i otrzymaniu SMS wskazane jest wykonanie połączenia testowego. Przebiega ono w następujących etapach:
  • wciśnij guzik SOS na opasce (okrąg na środku opaski),
  • usłyszysz komunikat głosowy “wysyłanie wiadomości SOS”
  • zobaczysz zapalenie się niebieskiej i czerwonej diody,
  • po kilkunastu sekundach odezwie się ratownik z telecentrum.
  Dzięki wykonaniu połączenia testowego możliwe jest sprawdzenie zasięgu opaski, upewnienie się, że przycisk działa poprawnie, a także zapoznanie użytkownika z mechanizmem działania połączenia alarmowego. Połączenie testowe wykonujemy 1 raz.

Użytkownik decydując się na zakup opaski otrzymuje wraz z nią nie tylko pakiet teleopieki, ale również system opieki rodzinnej.

Rodzina lub inny opiekun użytkownika opaski SiDLY może pobrać aplikację mobilną z Google Play. Wszystkie dane z opaski, a także alerty (np. wciśnięcie przycisku SOS przez użytkownika opaski) pojawiają się w aplikacji. Opiekun może ustawić powiadomienia, dzięki którym na jego telefon przyjdzie wiadomość informacją o stanie użytkownika opaski.

Wszystkie dane można zobaczyć także na platformie internetowej, do której można zalogować się z komputera z poziomu przeglądarki internetowej.

Opieka rodzinna pozwala na monitorowania naszych najbliższych nawet gdy nie ma nas obok. W razie niebezpiecznej dla zdrowia i życia sytuacji opiekun jest natychmiast powiadomiony o zdarzeniu.

Poczucie bezpieczeństwa dla użytkownika opaski i jego rodziny dzięki stałemu monitorowaniu użytkownika przez opiekuna.

Możliwość aktywnego trybu życia użytkownika opaski bez obawy o swoje zdrowie.

Natychmiastowa i profesjonalna pomoc ratowników telecentrum w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia – dostępne wraz z pakietem teleopieki SiDLY.

Ułatwienie dostępu do personelu medycznego – wystarczy jedno kliknięcie, aby połączyć się z ratownikiem – dostępne wraz z pakietem teleopieki SiDLY.

 
Wsparcie opiekunów w opiece nad bliskimi

Zapewnij bliskim bezpieczeństwo

Już dziś wybierz pakiet teleopieki i zadbaj o sowich bliskich.
Twój koszyk

FORMULARZ KONTAKTOWY

Zadaj pytanie, a odpowiedź otrzymasz na wskazany adres e-mail do 48h od wysłania
Chroń swoje dane. W wiadomości nie wysyłaj swoich pełnych danych osobowych, numeru
karty kredytowej/ debetowej, swojego numeru PIN, numeru dowodu osobistego czy numeru PESEL.