Centrum Alarmowe

Usługa teleopieki realizowana jest przez wykwalifikowany zespół ratowniczy.
Aktualnie w NZOZ SiDLY pracuje ponad 40 doświadczonych ratowników medycznych, którzy przez całą dobę czuwają nad bezpieczeństwem Pacjentów teleopieki. Ratownicy Centrum Alarmowego na co dzień dyżurują również w zespołach ratownictwa medycznego, Straży Pożarnej, szpitalnych oddziałach ratunkowych oraz grupach poszukiwawczo-ratowniczych.

Głównym celem, jaki przyświeca pracownikom Centrum Alarmowego jest zapewnienie najwyższego bezpieczeństwa oraz poczucia “zaopiekowania”  użytkownikom opaski SiDLY. Każde zgłoszenie obsługiwane jest z najwyższą starannością i chęcią udzielenia właściwej pomocy. Na sukces udzielania pomocy składają się przede wszystkim kompetentni ratownicy medyczni, łatwość kontaktu z Centrum Alarmowym, bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, ale także empatyczne, indywidualne podejście do Pacjenta i jego potrzeb.
„Dzięki rozwiązaniom teleopieki jesteśmy w stanie udzielać świadczeń medycznych natychmiast po zaistnieniu stanu zagrożenia zdrowotnego lub podejrzenia zagrożenia życia. Znając naszego pacjenta, możemy szybko podjąć decyzje dotyczące dalszego postępowania i zadbać, by właściwa pomoc dotarł na czas.”
Łukasz Hyra Kierownik zespołu ratowniczego
w Centrum Alarmowym SiDLY

FORMULARZ KONTAKTOWY

Zadaj pytanie, a odpowiedź otrzymasz na wskazany adres e-mail do 48h od wysłania
Chroń swoje dane. W wiadomości nie wysyłaj swoich pełnych danych osobowych, numeru
karty kredytowej/ debetowej, swojego numeru PIN, numeru dowodu osobistego czy numeru PESEL.