Ratownicy Medyczni czuwają nad bezpieczeństwem całą dobę.

Usługa teleopieki realizowana jest przez wykwalifikowany zespół ratowniczy.
Głównym celem, jaki przyświeca pracownikom Centrum Alarmowego jest zapewnienie najwyższego bezpieczeństwa oraz poczucia “zaopiekowania”  użytkownikom opaski SiDLY. Każde zgłoszenie obsługiwane jest z najwyższą starannością i chęcią udzielenia właściwej pomocy. Na sukces udzielania pomocy składają się przede wszystkim kompetentni ratownicy medyczni, łatwość kontaktu z Centrum Alarmowym, bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, ale także empatyczne, indywidualne podejście do Pacjenta i jego potrzeb.

Do końca trzeciegokwartału 2022 r. Telecentrum Medyczne SiDLY zainicjowało 2312 akcji ratujących zdrowie i życie użytkowników opasek.

„Dzięki rozwiązaniom teleopieki jesteśmy w stanie udzielać świadczeń medycznych natychmiast po zaistnieniu stanu zagrożenia zdrowotnego lub podejrzenia zagrożenia życia. Znając naszego pacjenta, możemy szybko podjąć decyzje dotyczące dalszego postępowania i zadbać, by właściwa pomoc dotarł na czas.”
Łukasz Hyra Kierownik zespołu ratowniczego
w Centrum Alarmowym SiDLY
Shopping Cart

FORMULARZ KONTAKTOWY

Zadaj pytanie, a odpowiedź otrzymasz na wskazany adres e-mail do 48h od wysłania
Chroń swoje dane. W wiadomości nie wysyłaj swoich pełnych danych osobowych, numeru
karty kredytowej/ debetowej, swojego numeru PIN, numeru dowodu osobistego czy numeru PESEL.