Informacje o podmiocie leczniczym
i udzielanych świadczeniach zdrowotnych

  1. Podmiotem leczniczym udzielającym świadczeń zdrowotnych jest Teleopieka Medyczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres rejestrowy: ul. Chmielna 2/31 00-020 Warszawa, NIP: 5252913381, REGON: 522401232, kapitał zakładowy: 5.000 złotych, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 979007, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie. Dane kontaktowe, e-mail: bok@teleopiekomat.pl, telefon: + 48 222 437 737.
  2. Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, zgodnie z oznaczeniem „3” nadawanym w ramach części III systemu resortowych kodów identyfikacyjnych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania.
  3. Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu teleopieki medycznej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych i systemów łączności, kwalifikowanych w ramach kodów HC.4.3.9 i HC.4.9 części IX oraz kodu 15 części X systemu resortowych kodów identyfikacyjnych na podstawie przywołanego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. Świadczenia zdrowotne udzielane przez podmiot leczniczy obejmują:
    • Ratownictwo telemedyczne w formie teleopieki polegające na doraźnym monitorowaniu stanu zdrowia pacjentów za pośrednictwem dedykowanych temu urządzeń – opasek telemedycznych na nadgarstek, w ramach działających w tych urządzeniach: funkcji detekcji upadku i funkcji alarmowego zgłoszenia SOS oraz wezwaniu karetki pogotowia w razie potrzeby przez ratownika medycznego.
    • Udzielanie konsultacji przez dyżurnego ratownika medycznego poprzez nawiązanie przez pacjenta kontaktu z personelem medycznym udzielającym świadczeń zdrowotnych i prowadzącym promocję zdrowia.
  4. Świadczenia zdrowotne udzielane są w ramach prowadzonego przez podmiot leczniczy zakładu leczniczego „Centrum Medyczne”, ul. Jana Kasprowicza 47, 01-836 Warszawa, REGON: 52240123200017, zgodnie z regulaminem organizacyjnym podmiotu leczniczego.
  5. Podmiot leczniczy prowadzi również działalność leczniczą polegającą na promocji zdrowia, kwalifikowaną w ramach kodu HC.6.7 części IX i kodu 107 części X systemu resortowych kodów identyfikacyjnych na podstawie przywołanego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r.
  6. Szczegółowe informacje o podmiocie leczniczym i udzielanych świadczeniach zdrowotnych, w tym cennik świadczeń zdrowotnych, określone są Regulaminem organizacyjnych podmiotu leczniczego.
Twój koszyk

FORMULARZ KONTAKTOWY

Zadaj pytanie, a odpowiedź otrzymasz na wskazany adres e-mail do 48h od wysłania
Chroń swoje dane. W wiadomości nie wysyłaj swoich pełnych danych osobowych, numeru
karty kredytowej/ debetowej, swojego numeru PIN, numeru dowodu osobistego czy numeru PESEL.